Yurt içinde sunulan bilimsel bildiriler

659
YURT İÇİNDE SUNULAN BİLİMSEL BİLDİRİLER
 1.  Tanyeli  A, Altınbaşak  Ş, Baytok  V, Atıcı  A, Soylu  M, Kılınç  Y: Multipl  kranial  sinir paralizileri   bulguları  ile  müracaat  eden  akut  lenfoblastik  lösemi  olgusu. XXIX.  Türk  Pediatri  Kongresi. Pediatride  Yenilikler  III.  27 – 31  Mayıs  1991 – İstanbul (Kitapcık  basılmadı, Bkz. Yayın).
 2. Tanyeli  A, Altınbaşak  Ş, Yılmaz  B, Atıcı  A, Güvenir  T, Antmen  B, Önenli  N: Malnutrisyonlu  çocuklarda  çinko, bakır  düzeyleri  ve  bu  eser  elementlerin  çeşitli parametreler  ile  ilişkileri. XXIX. Türk  Pediatri  Kongresi. Pediatride  Yenilikler  III. 27 – 31  Mayıs  1991 – İstanbul (Kitapcık  basılmadı, Bkz. Yayın). 
 3. Tanyeli  A, Kılınç  Y, Atıcı  A, Yurdakul  Z, Altıntaş  D, Güven  H: Kemoterapiye  bağlı gelişen  nötropenik  sepsiste  intravenöz  gamaglobulin  tedavisi. XXII. Ulusal  Hematoloji   Kongresi. 21 – 25  Ekim  1991, İstanbul.
 4. Özer  G, Atıcı  A, Tunalı  N, Kaya  M, Tok  M, Kozanoğlu  MN, Antmen  B, Oktay  R: Hepatomegalik  Glikojenoz. XXXV. Milli  Pediatri  Kongresi. 12 – 15  Kasım  1991, Adana. 
 5. Kılınç  Y, Atıcı  A, Erkman  H, Kümi  M, İspir  T, Tanyeli  A: Thalassemia  majorlu  hastalarda  büyüme  gelişme  ve  eser  elementler. XXXV. Milli  Pediatri  Kongresi. 12 – 15  Kasım  1991, Adana.
 6. Kılınç  Y, Atıcı  A, Tunalı  N, Erken  U: Multipl  hemangiomatozis  ile  birlikte  renal  displazi  (Olgu  sunumu). XXXV. Milli  Pediatri  Kongresi. 12 – 15  Kasım  1991, Adana (Poster).
 7. Noyan  A, Özer  G, Duman  N, Atıcı  A: Akrep, yılan  sokması, akciğer  ödemi  ve  yüksek doz  steroid  tedavisi. XXXV. Milli  Pediatri   Kongresi. 12 – 15  Kasım  1991, Adana  (Poster).
 8. Atıcı  A, Güneşer  S, Alparslan  N, Antmen  B, Yılmaz  M, Önenli  N: Çevre  faktörlerinin ve  geçirilen  hastalıkların  allerjik  hastaların   semptomları  üzerine  etkileri. V. Ulusal  Allerji  ve  Klinik  İmmunoloji  Kongresi. 8 – 10  Haziran  1992, İstanbul  (Poster)
 9. Denli  G, Güneşer  S, Acar  A, Memişoğlu  HR, Atıcı  A: Çukurova  bölgesinde  ürtiker atopik  dermatit  ve  kronik  prurigolu  41  olguda  gıda  allerjisinin  ve  etiolojide  rol oynayan  diğer  faktörlerin  incelenmesi  (Preliminer  Çalışma). V. Ulusal  allerji  ve  Klinik  İmmunoloji  Kongresi. 8 – 10 Haziran 1992, İstanbul  (Poster).
 10. Kılınç  Y, Atıcı  A, Kümi  M, Tanyeli  A, Güven  H, Yolcu  Ü, Etiz  L: Okul  çağı  çocuklarda  hemoglobinopati  ve  talasemi  taraması   II. XXXVI. Milli  Pediatri  Kongresi  2 – 5  Kasım  1992, Antalya  (Poster).
 11. Altınbaşak  Ş, Baytok  V, Atıcı  A: Febril  Konvülsiyonlu  olguların  retrospektif   değerlendirilmesi. XXXVI. Milli  Pediatri  Kongresi  2 – 5  Kasım  1992, Antalya  (Poster).
 12. Kılınç  Y, Köksal  F, Kümi  M, Atıcı  A, Tanyeli  A, Karaer  P, Aksoğan   A, Yolcu  Ü, Etiz  L, Antmen  B: Okul  çağı  çocuklarda  E.B.V  rastlantısı. XXXVI. Milli  Pediatri  Kongresi   2 – 5  Kasım  1992, Antalya (Poster).
 13. Satar  M, Atıcı  A, Yılmaz  M, Yenidoğan  Ünitesinde  hastane  enfeksiyonları. XXX. Türk  Pediatri  ve  II. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi. 14 – 18  Haziran  1993 İstanbul. Kongre  kitapçığı: s  40.
 14. Satar  M, Oktay  R, Atıcı  A, Yılmaz  M. Kernikterusta  serbest  bilirubinin  rolü. XXX. Türk  Pediatri  ve  II. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi. 14 – 18  Haziran  1993  İstanbul. Kongre  kitapçığı: s  66.
 15. Antmen  B, Tanyeli  A, Kılınç  Y, Köksal  F, Öztürk  C, Atıcı  A, Çocukluk  çağı  akut lenfoblastik  lösemilerinde  Epstein – Barr  Virus  enfeksiyonu  rastlantısı. XXIII.Ulusal  Hematoloji  Kongresi  30  Eylül – 5  Ekim  1993. İstanbul. Kongre  kitapçığı: s  85.
 16. Atıcı  A, Satar  M, Oktay  R. Hiperbilirubinemili  yenidoğan  bebeklerde  total  bilirubin bağlama  kapasitesi  ve  etkileyen  faktörler. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz  Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapçığı: s  108.
 17. Satar  M, Tanyeli  A, Atıcı  A, Antmen  B, Bingöl  G;Congenital  leukemia  associated with  mongolism  and  hypothyroidism. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz  Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapçığı: s  171.
 18. Süleymanova  D, Tanrıverdi  N, Altınbaşak  Ş, Satar   M, Atıcı  A, Önenli  N, Duman  M. Motor  ve  mental  gelişme  geriliklerimde  otozomal  kromozomlarda  frajil  bölge. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz  Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapçığı: s  113. 
 19. Antmen  B, Kılınç  Y, Köksal  F, Öztürk  C, Atıcı  A, Serbest  M. Sağlıklı  yenidoğan bebeklerde  ve  annelerinde  anti – klamidyal  serum  IgG  ve  IgM  seropositivitesi. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz   Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapcığı: s  146.
 20. Antmen  B, Tanyeli  A, Kılınç  Y, Köksal  F, Atıcı  A, Öztürk  C. Çocukluk  çağı  akut lenfoblastik  lösemilerinde  CMV  enfeksiyonu  rastlantısı. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz   Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapcığı: s  150.
 21.  Antmen  B, Tanyeli  A, Kılınç  Y, Köksal  F, Öztürk  C, Atıcı  A, Çocukluk  çağı  akut lenfoblastik  lösemilerinde  Varicella  Zoster  Virus  enfeksiyonu  rastlantısı. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz   Pediatri  Dernekleri  Birliği  Kongresi  24 – 27  Ekim  1993, İzmir. Kongre  kitapcığı: s  150. 
 22. Süleymanova  D, Tanrıverdi  N, Satar  M, Demirhan  O, Temoçin  K, Atıcı  A, Biatmakovi F, Şaşmaz  İ, Türker  A, Tiker  F, Bingöl  G, Tanyeli  A. Dismorfogenezli  yenidoğan bebeğin  tanısında  sitogenetik  araştırmanın  önemi. XII. Gevher  Nesibe  Tıp  Günleri: Türk  Dünyası  Tıp  Bilimleri  Kongresi. 11 – 14  Mayıs 1994, Kayseri.
 23. Atıcı  A, Satar  M, Yılmaz  M. Yenidoğanda  Hipotermi  sorunu. XXXVIII. Milli  Pediatri  Kongresi. 18 – 21 Eylül 1994, Trabzon. Kongre  Kitapçığı: s 100
 24. Atıcı  A, Satar  M, Güven  H, Doran  F, Ergin  M; Konjenital  Nöroblastoma: Pepper  Sendromu. XXXVIII. Milli  Pediatri  Kongresi. 18 – 21 Eylül 1994, Trabzon. Kongre  Kitapçığı: s 299.
 25. Satar  M, Atıcı  A, Kayrın  L, Yılmaz  M, Alparslan  N. Hiperbilirubinemili  yenidoğan bebeklerde  piruvatkinaz  enzim  aktivitesi. XXXVIII. Milli  Pediatri  Kongresi. 18 – 21 Eylül 1994, Trabzon. Kongre  Kitapçığı: s  99.
 26. Atıcı  A, Satar  M, Tunalı  N, Türkmen  M. Akut  böbrek  yetmezliğinde  otopsi  bulguları. Neonatal  Nefroloji  Günleri. 1 – 2  Mart  1995, İstanbul.
 27. Atıcı  A, Satar  M, Büyükçelik  M, Kibar  M. Yenidoğanda  akut  böbrek  yetmezliği  ve uzun  süreli  prognozu. Neonatal  Nefroloji  Günleri. 1 – 2  Mart  1995, İstanbul.
 28. Türkmen  M, Atıcı  A, Antmen  B, Satar  M, Tanyeli  A: Del  (11) (q2.3) tespit  edilen konjenital  lösemi  olgusu. VIII. Pediatrik  Tümörler  ve  Tıpta  Yenilikler’ 95  Kongresi. 1 – 5  Mayıs  1995, Mersin. 
 29. Temoçin  AK, Atıcı  A, Satar  M: Arthrogryposis  Multiplex  Congenita  (2  olgu  nedeniyle). XIII. Gevher  Nesibe  Tıp  Günleri, 23 – 26  Mayıs  1995, Kayseri.
 30. Atıcı  A, Temoçin  AK, Satar  M. Osteogenesis  imperfekta: 4  olgu  nedeniyle. XXXIX. Milli  Pediatri  Kongresi. 4 – 8  Haziran  1995, Ankara.
 31. Türkmen  M, Atıcı  A, Satar  M, Süleymanova  D, Özbarlas  N: 46, XY  fra  (12) (q2.3) gigantik  S.22  saptanan  fallot  tetralojisi  olgusu. XXXIX. Milli  Pediatri  Kongresi. 4 – 8  Haziran  1995, Ankara.
 32. Yüksel  B, Evliyaoğlu  N, Altıntaş  D, Atıcı  A, Alparslan  N, Serbest  M, Yılmaz  L. Adana bölgesinde  zamanında  ve  prematüre  doğan  bebeklerin  ağırlık, boy, baş  çevresi, ölçümleri  ve  ponderal  indeksleri. XXXIX. Milli  Pediatri  Kongresi. 4 – 8  Haziran  1995, Ankara. 
 33. Evliyaoğlu  N, Yüksel  B, Atıcı  A, Altıntaş D, Alparslan  N, Serbest  M. Çocuklarda  ilk  bir yaşta  beslenme  uygulamaları  ve  büyüme  ile  ilişkisi. XXXIX. Milli  Pediatri  Kongresi. 4 – 8  Haziran  1995, Ankara.
 34. Yılmaz  M, Satar  M, Atıcı  A, Çabuk  M, Konar  A. Prematür  ve  matür  bebeklerin  anne sütlerinin  protein, whey protein, laktoz, yağ  ve  enerji  içerikleri. III. Çapa  Neonatoloji  Günleri. 4 – 6   Ekim   1995, İstanbul.
 35. Atıcı  A, Satar  M, Türkmen  M, Narlı  N; Respiratuvar  ditres  sendromunda  sürfaktan tedavisi: İki  yıllık  deneyim  sonuçları. III. Çapa  Neonatoloji  Günleri. 4 – 6  Ekim  1995, İstanbul.  
 36. Satar  M, Atıcı  A, Pırtı  M, Türkmen  M, Narlı  N. Yenidoğanın  acil  sorunları. III. Çapa  Neonatoloji  Günleri. 4 – 6  Ekim  1995, İstanbul.
 37. Satar  M, Atıcı  A, Evliyaoğlu  N, Narlı  N, Savaş  N, Potas  M. Çukurova  bölgesinde yenidoğan  hiperbilirubinemisi. Anne  ve  Bebek  Sağlığı  Vakfı  Neonatoloji  Kongresi, İstanbul. 25 – 26  Nisan  1996.
 38. Atıcı  A, Satar  M, Göğebakan  M. ABO  veya  Rh  uyuşmazlığına  bağlı  yenidoğan hiperbilirübinemisinde  intravenöz  immünglobülin (İVİG) kullanımı. Anne  ve  Bebek  Sağlığı  Vakfı  Neonatoloji  Kongresi, İstanbul. 25 – 26  Nisan  1996.
 39. Atıcı  A, Satar  M, Narlı  N, Türkmen  M, Özbarlas  N. Diabetik  anne  bebeklerinin irdelenmesi. XXXI. Türk  Pediatri  Kongresi  23 – 27  Ekim  1995, İstanbul.
 40. Satar  M, Narlı  N, Kayrın  L, Atıcı  A. Prematür  ve  Matür  bebeklerde  Piruvat  Kinaz Aktivitesi. XL. Milli  Pediatri  Kongresi  14 – 17  Ekim  1996, G. Antep.
 41. Narlı  N, Yapıcıoğlu  H, Anarat  A, Türkmen  M, Atıcı  A, Satar  M. Konjenital  Nefrojenik Diabetes  İnsipitus. XL. Milli  Pediatri  Kongresi  14 – 17  Ekim  1996, G. Antep.
 42. Narlı  N, Türkmen  M, Tunalı  N, Atıcı  A, Satar  M. Konjenital  Mediastinal  Nöroblastom. XL. Milli  Pediatri  Kongresi  14 – 17  Ekim  1996, G. Antep.
 43. Evliyaoğlu N, Yüksel B, Atıcı A, Önenli N. Bebek beslenmesinin ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonları sıklığına etkisi. XL. Milli  Pediatri  Kongresi  14 – 17  Ekim  1996, G. Antep.
 44. Türkmen  M, Narlı  N, Tunalı  N, Bakman  M, Atıcı  A. Bir  konjenital  mukosel  olgusu. XXXII. Türk  Pediatri  Kongresi 23-27 Eylül 1996, İstanbul
 45. Narlı  N, Atıcı  A, Satar  M, Süleymanova  D, Yeğin  A. 46 XY, del (16) (q 2.3) saptanan Rubinstein  Taybi  Sendromu  olgusu. VII. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  26 – 29  Mayıs  1997, İzmir.
 46. Satar  M, Narlı  N, Özbarlas  N, Atıcı  A, Küçükosmanoğlu  O. Patent  duktus  arteriozuslu olgular  ve  indometazin  tedavisinin  değerlendirilmesi. VII. Ulusal  Neonatoloji   Kongresi  26-29  Mayıs  1997, İzmir.
 47. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Narlı  N. Nekrotizan  Enterokolit: Klinik  izlem  sonuçları. VII. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  26 – 29  Mayıs  1997, İzmir.
 48. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Çetiner  S. Septik  term  bebeklerde  nötrofil    kemotoksisi  ve  random  migrasyonu. VII. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  26 – 29  Mayıs  1997, İzmir.
 49. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Dündar  IH. Septik  preterm  bebeklerde  nötrofil kemotoksisi  ve  random  migrasyonu. VII. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  26 – 29  Mayıs  1997, İzmir.
 50. Türkmen  M, Satar  M, Atıcı  A, Ağrıdağ  G. “ Anne  Sütü  En  İyisidir” Mesajı  Başarılı Emzirme  İçin  Yeterli  mi? XLI  Milli  Pediatri  Kongresi   27 – 30  Haziran  1997, Van.
 51. Atıcı  A, Narlı  N, Yılmaz  M, Evliyaoğlu  N, Yüksel  B, Altıntaş  D, Yılmaz  L, Duman  N, Evrüke  C, Satar  M. Çukurova  Üniversitesi  Tıp  Fakültesinde  Doğan  Bebeklerde Konjenital  Anomali  sıklığı. XLII  Milli  Pediatri  Kongresi   25 – 28  Haziran  1998, Kayseri.
 52. Atıcı  A, Yüksel  B, Öztürk  ME. Oral  diazoxide  ile  tedavi  edilen  neonatal  persistan hiperinsülinemik  hipoglisemi  olgusu. III. Ulusal  Pediatrik  Endokrinoloji  Kongresi. 21 – 24  Ekim  1998, Adana.
 53. Satar  M, Narlı  N, Kırımi  E, Atıcı  A, Türkmen  M. Hipoksik  iskemik  ensefalopatili olguların  değerlendirilmesi. IX. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi   25 – 28  Ekim  1998, Mersin.
 54. Atıcı  A, Aksoy  A, Karanfil  H, Kuran  L. İntrauterin  fetal  hipoksinin  nadir  bir  nedeni: Maternal  miyokardial  infarktus. IX. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi   25 – 28  Ekim  1998, Mersin.
 55. Atıcı  A, Kozanoğlu  M. Konjenital  Varicella  Zoster  enfeksiyonu. IX. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi   25 – 28  Ekim  1998, Mersin.
 56. Atıcı  A, Dersinlioğlu  A, Günaştı  B;“Hastane  Enfeksiyonu  Bilinci” gelişmesinin, yüzey kültürlerine  ve  nozokomiyal  enfeksiyon  oranına  yansıması. IV. Hastane  İnfeksiyonları  Simpozyumu, 17 – 19  Mart  1999, Ankara
 57. Narlı N, Atıcı  A, Yapıcıoğlu H, Satar  M. Neonatal   Nötropenik  Sepsiste  ihG-CSF  tedavisi. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi. 26-30  Mart  2000  Antalya
 58. Kadıoğlu  F, Atıcı  A. Perinatolojide  Etik  Karar  Verme  Süreci: Anne  ya da  Bebeğin  Öncelikli  Olarak  Tercih  Edilmesi  Sorunu: Ulusal  Neonatoloji  Kongresi. 26-30  Mart  2000  Antalya
 59. Atıcı  A, Öztürk  ME, Duman  N. Solunum  Sıkıntısı  Nedeniyle   Burundan  Hava Yoluna Devamlı  Pozitif  Basınç (NCPAP). Uygulanan  Yenidoğanların  Değerlendirmesi. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi. 26-30  Mart  2000  Antalya
 60. Bozkurt A, Ünal B, Apaydın D, Atıcı A. Klippel Feil Sendromu: Olgu Sunumu. 46. Milli Pediatri  Kongresi. 15-19 Ekim 2002, Mersin.
 61. Arslan M, Yazıcı G, Pata Ö, Bozkurt A, Atıcı A, Aban M. İkiz ve IUGR gebeliklerde umblikal arter Doppler perinatal sonuçların karşılaştırılması. X. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 26-29 Ekim 2002, Ankara.
 62. Canım A, Atıcı A, Apaydın D, Nebioğlu G, Keşli S. Konjenital lenfödem ve kapiller hemanjiyom birlikteliği: Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Nevşehir.
 63. Özer C, Turhan AH, Atıcı A, Aydın Ö, Naycı A, Duce MN. Ectopic intrathyroidal lymphoid tissue in a newborn. 1.UMENS ve XII. UNEKO 3-6 Eylül 2003, Istanbul.
 64. Avlan D, Naycı A, Taşkınlar H, Polat a, Tuştaş B, Atıcı A, Aksöyek S. Sakrokoksigeal teratomu taklit eden nadir bir patoloji: Tailgut kisti. XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim 2003. Ş.Urfa
 65. Bozkurt A, Okuyaz Ç, Keşli S, Atıcı A. Akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM): Olgu Sunumu 47. Milli Pediatri Kongresi, 21-23 Ekim 2003, İstanbul.
 66. Muşlu N, Turhan AB, Eskandari G, Atıcı A, Görüroğlu Ö, Kul S, Atik U. Mersin yöresinde UGT1A1 promotor bölge (TA) 7 polimorfizm sıklığı ve yenidoğan sarılığı ile ilişkisi. IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris.
 67. Atıcı A, Hallıoğlu O, Turhan AH, Mavioğlu İ, Büyükdereli Z. Yeni Anomalilerle Apert Sendromu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun.
 68. Turhan AH, Atıcı A, Avlan D. Yenidoğanda Şilotoraks 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun.
 69. Avlan D, Çıngı E, Tuştaş B, Naycı A, Atıcı A, Aksöyek S. Yenidoğanda acil cerrahi girişimler ve prognozu etkileyen faktörler. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 23-26 Eylül 2004, Mersin.
 70. Turhan AH, Yazıcı A, Atıcı A, İkizoğlu G. Neonatal epidermal nevüs sendromu ve hidrops fetalis birlikteliği; Olgu Sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri.
 71. Turhan AH, Atıcı A, Büyükdereli Z. CHARGE Sendromu, Olgu Sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri.
 72. Muşlu N, Doğruer ZN, Eskandari G, Atıcı A, Kul S, Atik U. The relationship between neonatal jaundice and gluthation S-transferase gene polymorphsms. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 Mayıs 2005, İstanbul.
 73. Eskandari G, Çimen MYB, Muşlu N, Atıcı A, Turhan AB, Erçetin N, Kul S, Atik U. The effects of phototherapy on nitric oxide levels and arginase activity in newborns. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, 26-30 Mayıs 2005, İstanbul.
 74. Atıcı A, Bozkurt A, Muşlu N, Eskandari G, Turhan A, Abuşoğlu Z, Yıldırım M. Fototerapinin indirek hiperbilirübinemili yenidoğanlarda antioksidan sistem üzerine etkileri. 41. Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran 2005, Ankara.
 75. Bozlu G, Atıcı A, Turhan AH, Polat A, Naycı A, Okuyaz Ç, Taşkınlar H. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda ABT-491’ in nöronal apoptozis üzerine etkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-15 Nisan 2006, Antalya (Deneysel Araştırma Birincilik Ödülü)
 76. Atıcı A, Bozkurt A, Polat A, Pata Ö, Turhan AH. Zamanından önce doğan bebeklerin plasentalarındaki apoptoz derecesinin klinik durum ve prognoz üzerine etkisi.14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-15 Nisan 2006, Antalya
 77. Bozkurt A, Atıcı A, Muşlu N, Eskandari G, Turhan AH. Kan değişiminin indirek hiperbilirübinemili yenidoğanlarda antioksidan sistem üzerine etkileri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-15 Nisan 2006, Antalya
 78. Nebioğlu G, Atıcı A, Büyükdereli Z. Akut myelomonositik lösemili anne bebeği. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-15 Nisan 2006, Antalya
 79. Atıcı A, Turhan AH, Naycı A, Özkan BA, Taşkınlar H, Aksöyek S. Doğumsal Diyafram Fıtığına Bağlı Hipoksik Solunum Yetmezliği Olan Bebeklerde İnhale Nitrik Oksit Tedavisi. 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 4-8 Kasım 2006 Adana.
 80. Naycı A, Turhan AH, Şimşek N, Avlan D, Atıcı A, Aksöyek S. Yenidoğanlarda görülen safralı kusmaların ne kadarı patolojiktir? 24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 4-8 Kasım 2006 Adana.
 81. Turhan AH, Atıcı A, Özkan BA, Keşli S, Yıldırım M. Mersin Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi edilen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin değerlendirilmesi. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 82. Atıcı A, Turhan AH. Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 83. Turhan AH, Atıcı A, Avlan D, Özkan BA, Tuştaş B, Yıldırım M, Aksöyek S. Yenidoğan bebeklerde pnömotoraks ve risk faktörleri. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 84. Atıcı A, Bozlu G, Turhan AH, Polat A, Naycı A, Okuyaz Ç, Taşkınlar H. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda Trapidil’in nöronal apoptoz üzerindeki rolü. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 85. Özkan BA, Turhan AH, Çayan F, Polat A, Büyükdereli Z, Atıcı A. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2007 yıllarına ait perinatal mortalite hızları. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 86. Turhan AH, Özkan BA, Sarı A, Balcı S, Atıcı A. Prematüre retinopatisi tarama sonuçlarımız. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 87. Özkan BA, Devrim S, Özdemir Ö, Atıcı A. Psödohipoparatiroidi: Olgu sunumu 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 88. Ergenoğlu T, Atıcı A, Büyükdereli Z, Reşitoğlu B, Turhan AH,  Beydağı H. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkileri VII. Ulusal Sinirbilim Kongresi 16-20 Nisan 2008 Adana.
 89. Atıcı A, Mert E, Atıcı Ş, Hallıoğlu O, Avlan D, Polat S, Soyal MF, Kaya F, Okuyaz Ç, Birbiçer H, Naycı A, Arpacı T, Güvelioğlu BA, Tantoğlu Z. Mersin’de yapılan “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)” kurslarının değerlendirilmesi. Mersin Sempozyumu 2008 19-22 Kasım 2008, Mersin.
 90. Büyükakıllı B, Atıcı A, Büyükdereli Z, Taşdelen B, Güneş S, Turhan AH. Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda ABT-491 uygulamasının bileşik aksiyon potansiyelleri üzerine etkisi. XX. Ulusal Biyofizik Kongresi, 22-25 Ekim 2008, Mersin
 91. Köseoğlu A, Dağtekin A, Özkan A, Kara E, Karataş MA, Atıcı A, Bağdatoğlu C. Yenidoğanın epidural hematomu. 23. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009 Girne, KKTC.
 92. Atıcı A, Özkan BA, Ün İ, Yılmaz N, Reşitoğlu B, Beydağı H, Köseoğlu A, Bağdatoğlu C, Polat A. Deneysel olarak hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş sıçanlara astrosit kök hücre verilmesinin bilişsel ve motor yetiler üzerine etkilerinin araştırılması. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme. (Araştırma ikincilik ödülü)
 93. Turhan AH,  Atıcı A,  Muşlu N, Polat A, Helvacı İ. Deneysel mekonyum aspirasyonu sendromu oluşturulmuş sıçanlarda pentoksifilinin yangısal süreç üzerine etkileri. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme.
 94. Atıcı A, Turhan AH, Çelik Y, Özkan BA, Kotan Ç. Yenidoğanda volüm garantili ventilasyon. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme.
 95. Büyükdereli Z, Atıcı A, Beydağı H, Reşitoğlu B, Turhan AH, Polat A, Sungur MA, Tamer L.  Hipoksik iskemik beyin hasarı oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda trombosit uyarıcı faktör antagonisti uygulamasının bilişsel ve motor yetiler üzerine etkisinin değerlendirilmesi. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme.
 96. Muşlu N, Turhan AH, Gün FD, Öztürk ÖG, Atıcı A, Atik U, Polat G. Evlilik öncesi hemoglobinopati taraması yeterli midir: Yenidoğanlarda mutasyon sonuçlarının değerlendirilmesi. 9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya.
 97. Turhan AH,  Atıcı A, Okuyaz C, Uysal S. Yenidoğan konvülziyonlarında fenobarbital yükleme tedavisinin, tedavi edici kan düzeylerine ulaşmadaki etkinliği. 45. Türk Pediatri Kongresi. 16-21 Haziran 2009, Kapadokya.
 98. Arslanköylü AE, Yılmaz BŞ, Ünal S, Atıcı A. Yeniden canlandırma işleminden sonar üç büyük arterde thrombus saptanan bir olgu. 45. Türk Pediatri Kongresi. 16-21 Haziran 2009, Kapadokya.
 99. B.Aziz ÖZKAN, Aytuğ ATICI, Hüseyin BEYDAĞI, Bora REŞİTOĞLU, Mehmet Ali SUNGUR, Ayşe POLAT. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Tümör Nekrozis Faktör Alfa Baskılayıcısı Uygulamasının Nöronal Apoptozis ve Bilişsel-Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 100.  Aytuğ ATICI, B.Aziz ÖZKAN, Bora REŞİTOĞLU, Ayşe POLAT, Figen DAĞ, Hüseyin BEYDAĞI. Hipoksik İskemik Beyin Hasarı Oluşturulmuş Yenidoğan Sıçanlarda Nitrik Oksit Sentaz Baskılayıcısı Uygulamasının Nöronal Apoptozis ve Bilişsel-Motor Yetiler Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 101. Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Yalçın Çelik, Aytuğ Atıcı. Aksesuar burun deliği: nadir bir doğumsal anomali. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 102. Selvi Gülaşı, Ali Haydar Turhan, Yalçın Çelik, Aytuğ Atıcı. Johanson Blizzard Sendromu. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 103. Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Selvi Gülaşı, Tuğba Kara, Hicran Şenli, Aytuğ Atıcı. Denizkızı Sendromu. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 104. Yalçın Çelik, Ali Haydar Turhan, Selvi Gülaşı, Aytuğ Atıcı. Yenidoğanda Nadir Görülen Bir Olgu: Haddad Sendromu. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 105. Ali Haydar Turhan, Aytuğ Atıcı, Necati Muşlu. Zamanında ve Zamanından Önce Doğan Bebeklerin Anne Sütünün Total Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.
 106. Selvi Gülaşı, Ali Haydar TURHAN, Yalçın Çelik, Aytuğ ATICI. Özefagus Atrezisi ve Meningosel Birlikteliği Olan Edward’s Sendromu Olgusu. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum.