Ulusal kongre ve kurs kitapları içinde tam metin olarak yer alan yazılar

ULUSAL KONGRE VE KURS KİTAPLARI İÇİNDETAM METİN OLARAK YER ALAN YAZILAR.

 

 1. Atıcı  A. Respiratuvar  Distres  Sendromu. In: Atıcı  A, Özgünen  FT (eds). III. Perinatoloji  Kurs  Kitabı. Adana: Çukurova  Üniversitesi  Basımevi  1996: 131 – 141.
 2. Atıcı  A. Yenidoğanda  Kanama  Diatezi  ve  Kontrolü  II.  Hematoloji  Kursu, Kurs Kitabı  1997; 17 – 23.
 3. Atıcı  A, Neonatal  Resusitasyon. IX. Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  sf  110 -118. 1998.
 4. Atıcı  A. Yenidoğanda  Akut  Böbrek  Yetersizliği. X. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  Sf:156-163, 2000
 5. Atıcı A: Perinatal Asfiksi: Tanı, Tedavi ve Prognozun Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar. XI. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  Sf:53-61, 2001.
 6. Atıcı A. Yenidoğan Bebeğe İnvaziv Girişimler. Satar M, Narlı N (Ed). Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi 2002;120-132.
 7. Atıcı A. Neonatal Sepsis Tanısında Yenilikler. Satar M, Narlı N (Ed). Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi 2002;32-38.
 8. Atıcı A. Yenidoğanda Sürfaktan Uygulamaları. 39. Türk Pediatri Kongresi Kitabı, 2003; 394-400.
 9. Atıcı A. Mekonyum Aspirasyonu (Meconium Aspiration Syndrome). 1.UMENS ve XII. UNEKO Kitabı 2003; 161-164 (İngilizcesi 158-164).
 10.  Atıcı A.  Perinatal Asfiksi, Tanı. 48. Milli Pediatri Kongresi Kitabı 2004
 11. Atıcı A, Bozkurt A. Olgularla Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım.VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri Kurs Kitabı 2004; 151-160.
 12. Atıcı A. Yenidoğanda Sürfaktan Uygulamaları. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 2005;130-137.
 13. Atıcı A. Hiperbilirübinemi: Fototerapi 14. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 14) Kitabı 2006.

MESAJINIZI YAZINIZ

Please enter your comment!
Please enter your name here