Ulusal kongre ve kurs kitapları içinde tam metin olarak yer alan yazılar

565

ULUSAL KONGRE VE KURS KİTAPLARI İÇİNDETAM METİN OLARAK YER ALAN YAZILAR.

 

 1. Atıcı  A. Respiratuvar  Distres  Sendromu. In: Atıcı  A, Özgünen  FT (eds). III. Perinatoloji  Kurs  Kitabı. Adana: Çukurova  Üniversitesi  Basımevi  1996: 131 – 141.
 2. Atıcı  A. Yenidoğanda  Kanama  Diatezi  ve  Kontrolü  II.  Hematoloji  Kursu, Kurs Kitabı  1997; 17 – 23.
 3. Atıcı  A, Neonatal  Resusitasyon. IX. Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  sf  110 -118. 1998.
 4. Atıcı  A. Yenidoğanda  Akut  Böbrek  Yetersizliği. X. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  Sf:156-163, 2000
 5. Atıcı A: Perinatal Asfiksi: Tanı, Tedavi ve Prognozun Değerlendirilmesinde Yeni Yaklaşımlar. XI. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  Kitabı.  Sf:53-61, 2001.
 6. Atıcı A. Yenidoğan Bebeğe İnvaziv Girişimler. Satar M, Narlı N (Ed). Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi 2002;120-132.
 7. Atıcı A. Neonatal Sepsis Tanısında Yenilikler. Satar M, Narlı N (Ed). Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi 2002;32-38.
 8. Atıcı A. Yenidoğanda Sürfaktan Uygulamaları. 39. Türk Pediatri Kongresi Kitabı, 2003; 394-400.
 9. Atıcı A. Mekonyum Aspirasyonu (Meconium Aspiration Syndrome). 1.UMENS ve XII. UNEKO Kitabı 2003; 161-164 (İngilizcesi 158-164).
 10.  Atıcı A.  Perinatal Asfiksi, Tanı. 48. Milli Pediatri Kongresi Kitabı 2004
 11. Atıcı A, Bozkurt A. Olgularla Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım.VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri Kurs Kitabı 2004; 151-160.
 12. Atıcı A. Yenidoğanda Sürfaktan Uygulamaları. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 2005;130-137.
 13. Atıcı A. Hiperbilirübinemi: Fototerapi 14. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 14) Kitabı 2006.