Raportör olarak katılınan bilimsel toplantılar

582

RAPORTÖR  OLARAK KATILINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR.

 

  1. ÇÜTF  Mezuniyet  Sonrası  Halk  Sağlığı  Kursu. 23 – 27  Mart  1992, Adana. (Çevirmen  olarak).
  2. Yenidoğanda  Sürfaktan  Tedavisi  Toplantısı. 26  Mayıs  1995, Ankara
  3. XXI. Ortadoğu  ve  Akdeniz  Pediatri  Dernekleri  Birliği  (UMEMPS) kongresi 24 – 27  Ekim  1993, İzmir.
  4. Anne ve Çocuk Ölümlerini Önleme Programı Toplantısı 26 Şubat 2004, Ankara.
  5. 13. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi 13-17 Nisan 2005 Kayseri. Neonatoloji Eğitiminde Standardizasyon.
  6. Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu (Sağlık Bakanlığı ile işbirliğiyle), 13-17 Eylül 2010, Mersin.