Oturum Başkanı olarak katılınan Yurtiçi toplantılar

594

OTURUM BAŞKANI  OLARAK KATILINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1.  III. Çapa  Neonatoloji  Günleri. 4-6  Ekim  1995, İstanbul.
 2. XLI. Milli  Pediatri  Kongresi. 27 – 30  Haziran  1997, Van.
 3. IV. Doğumda İleri Yaşam  Desteği   Kursu. 18 – 20  Mart  1998, Adana
 4. IX. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  25-28  Ekim  1998, Mersin.
 5. X. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi  26-30  Mart  2000  Antalya.
 6. XI. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi 25-28 Haziran 2001 Samsun.
 7. VI. Çukurova Pediatri Günleri: Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar. 6-7 Mayıs 2002, Adana.
 8. 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002, Mersin
 9. 1.UMENS ve XII. UNEKO 3-6 Eylül 2003, Istanbul (İngilizce).
 10.  10. Mersin Pediatri Günleri 7-10 Nisan 2005, Mersin
 11.  13. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi 13-17 Nisan 2005 Kayseri.
 12.  41. Türk Pediatri Kongresi, 22-25 Haziran 2005, Ankara
 13.  Çukurova Tıpmed 2006, III. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, 25-27 Ocak 2006, Adana.
 14. Adolesan Jinekolojisi
 15.  15. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 15) 4-7 Nisan 2007 Antalya. Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu.
 16.  43. Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Bodrum.
 17.  Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi ve Ambulans Rallisi, 22-26 Ekim 2007, Ankara.
 18.  16. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 16) 9-12 Nisan 2008 Antalya. NEK-Forum
 19.  52. Milli Pediatri Kongresi 12-15 Kasım 2008, Antalya. Early determinants of immune response and its long term concequences
 20.  17. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 17) 27 Nisan-1 Mayıs 2009 Çeşme, İzmir.(Neonatolojide Klinik ve Deneysel Çalışma İlkeleri Kursu-Prematür bebekte beyin ve retina zedelenmesi.)
 21.  14.Mersin Pediatri Günleri, 2-5 Haziran 2009 Mersin(Engelli çocuğun sorunları-Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Oturumu)
 22.  45. Türk Pediatri Kongresi, 16-20 Haziran 2009, Nevşehir.(Yenidoğan Oturumu, Sözel Bildiriler-Yenidoğanın acil sorunları paneli)
 23. Orak Hücreli Anemiye Yaklaşım. 14 Ekim 2009. Mersin.
 24. Homofobia, Kimin Sorunu? Mersin Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Etkinliği. 17 Mart 2010.
 25. 18. Ulusal  Neonatoloji  Kongresi (UNEKO 18) 21-24 Nisan 2010 Bodrum. Tartışmalı Poster oturumu.
 26. 46. Türk Pediatri Kongresi, 18-22 Mayıs 2010, Çeşme, İzmir. TTB, Hekim Hakları ve Değişen Yasalar.
 27. 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Mersin. (Okul Penceresinden Okul Sağlığı-Poster Oturumu)
 28. 15.Mersin Pediatri Günleri, 9-11 Haziran 2010 Mersin. Genel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Oturumu.
 29.  1.Hava Ambulans Sempozyumu. 14-16 Haziran 2010, Bursa. Hava Ambulansla Yenidoğan ve Pediatrik Hasta Nakli.
 30.  Sağlık Alanında Sık Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar 9 Ekim 2010, Mersin.
 31.  54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 20-24 Ekim 2010, Antalya (Poster Sunumu Bşk.)
 32.  Çocuk ve ergenlerde sık görülen endokrin sorunlar. 27 Kasım 2010, Mersin.
 33.  Birinci Basamak Hekimliği Günleri 1 (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), 11 Aralık 2010, Mersin.
 34. Güney-Güneydoğu İlleri Neonatoloji Toplantısı. 18 Aralık 2010.