Okul Yılları

Mesleği                  :  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü
Neonatolog (Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı)
İş Adresi                 :  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  A.D. MERSİN.
Doğum Tarihi        :  23.11.1964
Doğum Yeri           :  Adana
Medeni Durumu   :  Evli
Çocukları                : 20 yaşında oğlu ve 9 yaşında kızı mevcut.
Yabancı Dili           : İngilizce (Çok iyi düzeyde konuşma, okuma ve yazma)
Arapça (Konuşma: İyi, Okuma: Az, Yazma: Az)

EĞİTİMİ
a) Genel     :    İlk, orta ve lise eğitimi        : 1970-1981, Adana
b) Mesleki   :   Tıp Fakültesi                       : 1981-1987, Çukurova Üniversitesi
Uzmanlık eğitimi                 : 1988-1992, Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. A.D.
Yan dal uzmanlık eğitimi   : 1992-1996, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı