Hekimlik ve Sivil Toplum Kuruluşu Çalışma Yılları

AKADEMİK DERECELERİ
     Yardımcı doçent    : 1993
Doçent                   : 1996
Profesör                 : 2003

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
 * Sabuncupınar Sağlık Ocağı, Kütahya (1987-1988).
* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (1988-1997)
* Askerlik hizmeti, Ardahan (1994).
* Özel Seyhan Hastanesi, Adana (1997-2002).
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2002-)

YURT DIŞI EĞİTİMİ
 * International Postgraduate Training Program in  Medicine  (Neonatology). Tel Aviv Üniversitesi, Sackler Tıp Fakültesi, Tel  Aviv, Israil (1995) (Burslu).
* Emergency Medicine Workshop.Magen David Adom Central First Aid Training School, Tel-  Aviv, Israil (1995).
* Columbia Universitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi, (1997) New York, U.S.A.
* Osaka Medical Center and Research Institute for Maternal and Child Health, (1998), Japonya.

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK BAKANLIĞINDAKİ İDARİ GÖREVLERİ
 * Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Yayın ve Dokümantasyon Kurulu Başkanlığı (2003-2006.)
* Mersin Üniv. Tıp Fakültesi Dış İlişkiler (ETCS-ERASMUS) Sorumlusu (2003-2006).
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon  Kurulu Başkanlığı (2003-2004.)
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı (2003- )
* Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Kurucu Müdürlüğü (2003-2006)
* Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Üyeliği (2004-)
* Sağlık Bakanlığı, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Modülü (Ulusal Proje) kurucu Koordinatörü (2004-) (10 binden fazla sağlık çalışanı eğitim almıştır ve proje halen devam etmektedir)
* Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Komisyonu Üyesi (2004-2006)
* Mersin Üniversitesi İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlüğü (2005-2006 )
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği (2006)
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2006)
* Mersin Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Değerlendirme Komisyonu Başkanı (2008-)
* Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2007-)

DERNEK, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE MESLEK ODASI İDARİ GÖREVLERİ VE ÜYELİKLERİ
 * Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2008-2010, 2010-2011 2 Dönem)
* Mersin Sağlık Platformu Kurucu Başkanı (2009-2010)
* Mersin Tabip Odası İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucusu (2005-2006)
* Mersin İl Özel İdaresi Bünyesinde Gebe Eğitim Merkezi Kurucu Koordinatörü
* Mersin Nükleer Karşıtı Platform Aktif Üyesi
* Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyesi (2008-2010)
* UNICEF TMK Mersin Şb. Kurucu Üye ve Başkanı (2005-2007)
* Union of Mediterranean Neonatal Societies Kurucu Üye ve Genel Sekreteri
* UNICEF-TMK Mersin Şb. Kurucu üyesi
* Çukurova Neonatoloji Derneği Kurucu Üyesi
* Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği 2000-2002 Dönem Başkanı
* Türk Neonatoloji Derneği, Yeterlik Sınav Komisyonu Üyesi (2004- )
* Türk Tabipleri Birliği Üyesi
* Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Üyesi
* Türkiye Milli Pediatri Derneği Üyesi
* Türk Neonatoloji Derneği Üyesi
* Atatürkçü Düşünce Derneği Üyesi
* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Üyesi
* Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği Üyesi

SAYILARLA BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 Kitap
 * Kendi alanında 11 adet kitabın editörlüğünü yaparak yayınladı.
 Bilimsel Makale
 * Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde 100’den fazla makalesi yayınlandı.
 Bilimsel Bildiri
 * Yurt içi ve yurt dışı bilimsel etkinliklerde 150 civarında bilimsel bildirisi sunuldu.
 Jüri üyeliği
 * Kendi alanındaki bilimsel etkinliklerde 50’den fazla jüri üyeliği yaptı.
 Ödüller
 * Bilimsel çalışmalarından bazıları birincilik ve ikincilik ödülleri aldı.
 Davetli Konuşmacı
 * Yurt içi ve yurt dışında yapılan 200’e yakın bilimsel etkinliğe davet edilerek konuşmalar yaptı.
 Tez Yöneticiliği
 * İki adet yüksek lisans, 11 adet tıpta uzmanlık tezi yönetti.